NRR

NRR je zkratka, která znamená Noise Reduction Rating (hodnocení redukce hluku), kterou používá Americký národní standardizační institut (ANSI). Hodnota znamená, že pokud budete nosit výrobek s NRR například 29 v souladu s jeho pokyny, bude hluk pronikající do vašich uší snížen o 29 decibelů.